Disclaimer

Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Gelinkte internetwebsites

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Geen aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website. Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Zakelijke werkgebieden

Nieuwbouw

Nieuwbouw

Nima Installatietechniek kan als totaalinstallateur optreden in nieuw opgeleverde bedrijfspanden en loodsen. Lees meer...

Renovatie

Renovatie

Voor de renovatie van installaties in bedrijfspanden, loodsen en overige ruimtes kunt u terecht bij Nima. Lees meer...

Industrie

Industrie

Nima is zeer ervaren en bedreven in het leveren van installaties op maat voor de specifieke behoeften van de industrie. Lees meer...

Medisch

Medisch

In laboratoria, ziekenhuizen en overige medische instellingen is Nima gespecialiseerd in medische gasdistributie en de bijbehorende afnamepunten. Lees meer...

Particuliere Werkgebieden

Badkamerinstallatie

Badkamerinstallatie

Nima Installatietechniek installeert complete badkamers bij u thuis. Wij verzorgen zowel de waterleidingen en de afvoer als de installatie van kranen en douches. Lees meer...

Ventilatiesystemen

Ventilatiesystemen

Nima Installatietechniek is uw partner voor ventilatiesystemen. Van de aanleg tot het periodieke onderhoud en renovatie kunt u bij ons terecht. Lees meer...

Centrale Verwarming

Centrale verwarming

Uw centrale verwarming is een zeer belangrijk onderdeel van uw woning. Nima Installatietechniek regelt de aanleg, renovatie en het onderhoud. Lees meer...

Zonnepanelen

Duurzame energietechnieken

Milieubewustheid wordt steeds belangrijker, en bij Nima helpen we daar graag aan mee. Wij verzorgen voor u de installatie van talrijke duurzame technieken. Lees meer...

Onze klanten

Nima Installatietechniek B.V. is al meer dan 35 jaar actief in de installatiebranche. In de loop der tijd hebben wij een groot scala aan klanten aan ons weten te binden. Benieuwd voor welke bedrijven wij werkzaam zijn? Op deze pagina vindt u informatie over een aantal van onze klanten.

Onze medewerkers

Onze medewerkers zijn de drijvende kracht achter het bedrijf. Dagelijks zetten zij zich in voor het leveren van een hoogwaardige dienstverlening, en het geven van een passend advies. Wij stellen graag een aantal medewerkers aan u voor.

Certificering

Bij Nima Installatietechniek streven wij altijd naar het leveren van hoge kwaliteit. Om deze kwaliteit te waarborgen zijn wij aangesloten bij een aantal certificeringsinstanties. De certificaten die wij hebben behaald en behouden kunt u zien als een bewijs van onze kwaliteiten.